Faculty&Staff

OFFICE OF INTERNATIONAL AFFAIRS

YI-CHUN HUANG
Dean

 • Extension:12737
 • Email:peterhun@nkust.edu.tw
YI-CHIU LI
Coordinator
 • Extension:12732
 • Email:gtem061966@nkust.edu.tw
RUI QI LIU
Coordinator
 • Extension:31601
 • Email:rich@nkust.edu.tw
BI HUA HUANG
Coordinator
 • Extension:31602
 • Email:baby577816@nkust.edu.tw

INTERNATIONAL RELATIONS SECTION

RUI-ZHONG GAO
Section Chief
CHIN SZU WU
Coordinator
 • Extension:12213
 • Email:joywu@nkust.edu.tw
XIAO TING GAO
Coordinator
 • Extension:31612
 • Email:ellenkao@nkust.edu.tw 
ZI TING HUANG
Coordinator
KANG YI LIU
Coordinator
KO HSIN CHEN
Coordinator

INTERNATIONAL STUDENT SECTION

Shou Lin Yang
Section Chief
  LUN KAI ZHANG
  Coordinator
   CHU CHING LIAO
   Coordinator

    INTERNATIONAL EDUCATION PROMOTION

    JI-ZHEN LIU
    Section Chief
    HOANG-SA DANG
    Coordinator
    HSIN YU TSAI
    Coordinator

    CROSS-STRAIT&OVERSEAS CHINESE STUDENT AFFAIRS SECTION

    CHIH CHIANG  WANG
    Section Chief
    • Extension:12740
    • Email: ccwang@nkust.edu.tw
    YA CHI  KUO
    Coordinator
    • Extension:31621
    • Email: chi927@nkust.edu.tw
    PING LI
    Coordinator
    • Extension:31623
    • Email: 
    LI JIE WU
    Coordinator
    • Extension:22347
    • Email: vicky80@nkust.edu.tw
    YI SHIN WU
    Coordinator
    • Extension:12733
    • Email: a0995870@nkust.edu.tw